مرکز تحقیقات سلامت خانواده (گروه طب زناشویی):

مرکز تحقیقات سلامت خانواده (گروه طب زناشویی):

 

نقشه و موقعیت قرارگیری :

که در سطح سوم کلینیک بیمارستان در ضلع شرقی جنب داروخانه قرار دارد.

طیف بیماران بستری و مراجعه کننده :

بیماران با مشکلات کلیوی و اورولوژی، اختلالات جنسی، ناتوانی جنسی، ناباروری و اختلالات آمیزشی به این واحد مراجعه می کنند.

مقررات داخلی :

1. حضور به موقع پرسنل

2. نصب کارت شناسایی عکس دار

3. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم  مرکز 

4. برگزاری دوره های بازآموزی، برگزاری جلسات درون گروهی هر 15 روز یکبار

تجهیزات اختصاصی :

1. پرونده های الکترونیکی بیماران و ثبت کلیه آزمایشها، سونوگرافی و سی­تی­اسکن وغیره که پرونده الکترونیکی در مراجعات بعدی بیمار به منظور پیگیری وضعیت بیمار لازم می باشد.

2. ترالی و ترازوی اختصاصی بخش، مانیتور، ژورنال های الکترونیکی

محدوده عملکرد :

1. این واحد تنها مرکز سلامت خانواده در غرب کشور می باشد.

2. این مرکز بیماران ارجاعی و اعزامی از استانهای همدان، لرستان،کردستان و ایلام را پوشش می دهد.

3. علاوه بر این پذیرش بیماران در داخل استان بصورت ارجاعی از سوی اتندینگ و یا به صورت بیماران سرپایی می باشد که به این مرکز مراجعه می نمایند.

4. این مرکز پذیرای بیماران ارجاعی از مطب پزشکان نیز می باشد.

الزامات کیفی :

1. تحقق استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی به منظور تأمین و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات و رعایت حقوق گیرنده خدمت

2. دسترسی به آخرین اخبار علمی مربوطه

3. شرکت فعال در همایش ها و کلاس های از پیش تعیین شده

4. حفظ حریم بیماران و اصول رازداری

5. حس اعتماد با ایجاد فضای آرام تا بیماران بتوانند مشکلات خود را به طور کامل و با صراحت بیان کنند.

الزامات ایمنی و شغلی :

1. استفاده از وسایل حفاظت فردی

2. رعایت اصول بهداشت فردی

3. دسترسی به کد 44 و نیروی انتظامی در مواقع لزوم

4. آشنایی با راه های خروج اضطراری و آگاهی از نقاط ایمن در دسترس