مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی

 

نقشه و موقعیت قرارگیری:

این مرکز در قسمت همکف جنب مهدکودک واقع شده است.

هدف این مرکز انجام پژوهش های بالینی در راستای شناخت اتیولوژی، کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در سال 1391 در بیمارستان امام رضا (ع) با کسب موافقت اصولی فعالیت خود را آغاز نمود و دارای 8 نفر عضو هیئت علمی می باشد.

طیف مراجعه کنندگان:

دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند جهت مشاوره امور پژوهشی خود به این مراجعه می نمایند و این مرکز همکاری لازم را با تمام گروه های آموزشی دارد.

مقررات داخلی:

1. حضور به موقع پرسنل

2. نصب کارت شناسایی عکس دار

3. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم  مرکز 

تجهیزات اختصاصی:

مقالات معتبر علمی، میکروسکوپ، دستگاه PCR، سانتریفیوژ، اتوکلاو، هود و...

محدوده عملکرد:

1. انجام پژوهش های مختلف به منظور ارتقای سطح دانش در زمینه های مرتبط و کمک به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

2. ایجاد زمینه های لازم برای همکاری بین گروه های آموزشی داخل و خارج از دانشگاه

3. مشاوره به دانشجویان پزشکی و سایر رشته های بالینی در خصوص طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

4. برگزاری کارگاه ها و سمینارهای مرتبط با عفونت های بیمارستانی

5. فعالیت در زمینه نشر مجلات مرتبط  (مجله مراقبت های بالینی و مجله عفونت های بیمارستانی)

الزامات کیفی:

1.تحقق استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی به منظور تأمین و ارتقاء کیفیت  و ایمنی خدمات و رعایت حقوق گیرنده خدمت

2. این مرکز وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده و به ژورنال های معتبر علمی جهت انجام امور پژوهشی دسترسی دارد.

الزامات ایمنی و شغلی:

با توجه به حساس بودن دستگاه ها و انجام فعالیت های پژوهشی تمام الزامات ایمنی با توجه خاصی رعایت می گردد.