مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

نقشه و موقعیت قرارگیری :

مکان این واحد در سطح سوم و مدخل ورودی پلی کلینیک می‌باشد.

مقررات داخلی :

1. حضور به موقع پرسنل

2. نصب کارت شناسایی عکس دار

3. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم مرکز 

4. اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره پزشکی عمومی در چارچوب آیین نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می‌توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.

5. شورای پژوهشی واحد حداقل هر دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم به صلاحدید سرپرست واحد جلسات فوق‌العاده برگزار می‌گردد.

6. جلسات شورای پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌یابد.

7. ریاست جلسات شورای واحد بر عهده سرپرست واحد و یا جانشین ایشان (معاونت آموزشی و یا رئیس بیمارستان) می‌باشد.

8. برای تشکیل شورا حضور سرپرست واحد یا جانشین ایشان به عنوان رئیس جلسه الزامی است.

9. نسخه‌ای از صورت جلسات شورای واحد باید به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

10. در صورتی طرح پژوهشی پایان نامه باشد نسخه‌ای از صورتجلسات به مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی و یا یک نسخه نیز به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.

11. شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز امام رضا (ع) به بررسی پروپوزال پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بالینی که مجری طرح در مرکز امام رضا (ع) باشد می پردازد و مسئولیتی در قبال طرح های غیربالینی و خارج از مرکز ندارد.

12. طرح های پژوهشی مصوب در خارج از واحد توسعه تحقیقات بالینی که نیاز به جمع آوری داده ها در مرکز امام رضا (ع‌) دارند، به دستور رئیس مرکز، توسط سرپرست واحد مجوز جمع آوری داده ها به آنها داده می شود.

13. جهت انجام طرح های بدون هزینه در مرکز که پروپوزال کامل ندارند؛ پس از ارائه خلاصه طرح، در جلسات شورای پژوهشی واحد مطرح شده و سپس مجوز انجام طرح به آنها داده می شود.

14. مجریان پروپوزال های مطرح شده در جلسه حداکثر ظرف مدت 3 هفته یا مدت تعیین شده از طرف واحد، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تایید کارشناس می باشند در غیراینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح، مجدد در شورا می باشد.

15. مدت زمان انجام طرح ، از زمان تصویب پروپوزال می باشد.

16. توسط مجری طرح پروپوزال های تحقیقاتی تکمیل شده به صورت الکترونیکی به واحد توسعه تحقیقات بالینی  ارسال می گردد.

17. پروپوزال پایان نامه ها باید فرم تصویب شورای گروه را داشته باشند و حتماً به همراه نامه مدیر گروه به صورت الکترونیکی به واحد توسعه تحقیقات بالینی ارسال می گردد.

18. طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسط ۲ کارشناس مورد بررسی قرار می گیرند. (حضور ۳ کارشناس در جلسه الزامی است در صورت عدم حضور کارشناس، فرم کارشناسی قبل از جلسه به مسئول واحد تحویل داده می شود).

19. پس از تصویب  طرح و ارسال به دانشکده،  واحد مسئولیتی در قبال عقد قرارداد در رابطه با هزینه طرح با مجری ندارد.

20. در مورد طرح های تحقیقاتی، مجری موظف است گزارش نهایی طرح خود را به موقع به واحد تحویل دهد.

21.طبق مقررات واحد، گزارش نهایی توسط ۲ کارشناس طبق اصول نگارشی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند.

22. در صورت تایید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسط ۲ کارشناس مربوطه، گزارش نهایی طرح، کد طرح و گزارش زمان تحویل را به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.

23. تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد و بودجه در مورد کلیه طرح ها (پایان نامه، تحقیقاتی)،  با معاونت تحقیقات و فناوری یا مدیر پژوهشی دانشگاه بوده و واحد توسعه تحقیقات بالینی مسؤلیتی در قبال آن  ندارد.

24. در حال حاضر سقف تعداد پایان نامه های مربوط به هر عضو محترم هیات علمی جهت راهنمایی دانشجویان در مقطع کارورزی، پنج پایان نامه به طور همزمان می باشد.

25. دانشجویان موظف هستند که پروپوزال پایان نامه خود را حداکثر تا دو ماه قبل از امتحان به صورت اینترنتی به واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت طرح در شورا ارائه دهند؛ در غیر اینصورت واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز مسئوولیتی در قبال شرکت آنان در امتحان پره اینترنی نخواهد داشت.

26. طبق دستور العمل معاونت تحقیقات و فناوری لازم است در تمامی پایان نامه ها و گزارشات نهایی طرح هایی که از مشاوره های واحد بهره مند می شوند؛ در قسمت تقدیر وتشکرات، نام واحد توسه تحقیقات بالینی بیمارستان قید گردد. و یک نسخه از مقالات حاصل از طرح های مطرح شده در جلسه، به واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردد در غیر اینصورت گواهی جهت تسویه حساب مقالات و پایان نامه ها داده نخواهد شد.

27. سقف بودجه طرح های تحقیقاتی برای این مرکز، یکصدمیلیون ریال برای اعضای هیأت علمی با درجه استادیاری و بالاتر و نیز متخصص  غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه می باشد. سقف بودجه برای اعضای هیأت علمی مربی و دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه حداکثر شصت میلیون ریال بوده و برای کارشناسان سی و پنج میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

28. پروپوزال پایان نامه ها به صورت کامل به همراه فرم تصویب شورا و نامه مدیر گروه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه به واحد  توسعه تحقیقات بالینی مرکز امام رضا (ع) ارسال می شود.

29. تمامی طرح های تحقیقاتی و دانشجویی در کمیته اخلاق دانشکده پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی مطرح و دارای کد اخلاقی می شود.

30. مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار جدول زمان بندی شده به پایان برساند.

31. مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را در نشریه های معتبر علمی - پژوهشی به Affiliation ‌ واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز منتشرکند.

32. بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین می شود و میزان آن هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می گردد.

33. مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی در چارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.

تجهیزات اختصاصی:

1. چهار دستگاه کامپیوتر متصل به خط اینترنت Wireless

2. نرم افزارهای Spss و End Note جهت انجام کارهای آماری و رفرنس نویسی

3. فاکس

4. اسکنر

5. پرینتر

محدوده عملکرد:

این واحد تحت نظر مدیر عامل و معاونت پژوهشی فعالیت می‌نماید.

  شرح وظایف :

1. مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی

2. مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی

3.  مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

4. مشاوره در زمینه آماری

5. مشاوره در زمینه اپیدمیولوژی

6. انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش

7.  برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه

8.  برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله مقاله نویسی ، روش END NOTE,

9. تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست های پژوهشی دانشگاه

10. تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

11. فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

12.  توانمندسازی اعضای هیئت علمی

13. ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

14. بستر سازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

15. نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

16. تلاش در جهت ادغام فعالیتهای پژوهشی در آموزش و درمان

17. بررسی و تصویب  طرحهای پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان

الزامات کیفی:

1. تحقق استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی به منظور تأمین و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات و رعایت حقوق گیرنده خدمت

الزامات ایمنی و شغلی :

فضای فیزیکی کافی، نور کافی، محیطی ساکت با نور طبیعی، تهویه مناسب در محیط