مرکز تحقیقات بیماری های کبد

مقدمه :       

مرکز تحقیقات و کلینیک بیماریهای کبد و هپاتیت با هدف گسترش دانش بشری و نیز کمک به پیشگیری، بیماریابی، درمان، آموزش و پژوهش در زمینه های مختلف بیماریهای کبد در  ابتدا در سال 1382 با ابلاغ معاون محترم آموزشی و پژوهشی وقت به اعضای هیات موسس شروع به فعالیت نمود. پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی مرتبط با بیماریهای کبد و هپاتیت در سطح کشور و فراهم شدن امکانات و تسهیلات لازم اساسنامه کلینیک در تاریخ 24/4/83 به تصویب رسید و این مرکز رسماً کار خود را آغاز کرد. در مورخه 6 اردیبهشت ماه 1385 شورای پژوهشی دانشگاه نسبت به تصویب کلینیک به عنوان مرکز تحقیقات بیماری های کبد و هپاتیت درون دانشگاهی موافقت نمودند. در نهایت با تلاش اعضای مرکز در سال 1393 موافقت شورای گسترش و پژوهشی وزارت متبوع تصویب گردید.

نقشه و موقعیت قرار گیری :

این واحد در سطح سوم مرکز و در درمانگاه عفونی واقع شده است.

محدوده عملکرد:

1. مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

2. مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی

3. مشاوره در نحوه رفرنس نویسی

4. مشاوره در زمینه آماری

5. مشاوره در زمینه اپیدمیولوژِی

6. انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش

7. برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه

8. برگزاری کارگاه ها و کلاسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله مقاله نویسی، روش تحقیق،END NOTE و....

 

مقررات داخلی

1. حضور به موقع پرسنل

2. نصب کارت شناسایی عکس دار

3. آگاهی و عمل به خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم مرکز 

اهداف :

1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه های مختلف بیماریهای کبد با تاکید بر هپاتیت های ویروسی

2. انجام پژوهش های کاربردی بالینی و اپیدمیولوژیک و نیز پژوهش های بنیادی هدفمند به منظور تولید علم و کمک به ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران کبدی نیازمند

3. ایجاد زمینه برای همکاری بین گروههای آموزشی داخل و خارج دانشگاه و همکاری با مراکز مرتبط داخل و خارج از کشور در زمینه بیماریهای کبدی

4. هدایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رده های مختلف به منظور هدفمند کردن پژوهشهای کاربردی در زمینه بیماریهای کبد

5. مشارکت در امور عام المنفعه برای رفع مشکلات درمانی بیماران کبدی در حیطه فعالیت های مرکز

الزامات کیفی :

1. تحقق استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی به منظور تأمین و ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات و رعایت حقوق گیرنده خدمت

الزامات ایمنی و شغلی :

فضای فیزیکی کافی، نور کافی، محیطی ساکت با نور طبیعی، تهویه مناسب در محیط