اطلاعات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری ها نقش عمده ای دارد، کتابخانه های نوین با اتکاء ‌به همین اطلاعات است که در جوامع در حال تحول، دیگر خزانه دانشهای گذشته، حال و آینده تلقی نمی شوند بلکه تبدیل شدن به مراکز اطلاع رسانی هستند تا بتوانند نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی جامعه را پاسخگو باشند.

 اهمیت کتابخانه ها و نقش مهم آنها در فراهم آوردن اطلاعات پژوهشگران، بر کسی پوشیده نیست.
 
در میان انواع مختلف کتابخانه ها ، کتابخانه پزشکی و بیمارستانی بخاطر سهم مؤثری که در اطلاع رسانی پزشکی بعهده دارد ، اهمیت قابل ملاحظه ای کسب کرده است.

 

(( اطلاعات کلی ، خط ومشی و مقررات کتابخانه وپایگاه عرضه اطلاعات م.آ.د. امام رضا (علیه السلام)))

 

تاریخچه

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) در راستای سیاستهای آموزشی و پژوهشی همزمان با بهره برداری از بیمارستان دربهمن ماه1384راه اندازی شده است.

پرسنل کتابخانه

1-     آقای داود محمدی        کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی ( مسئول کتابخانه)

2-      خانم شهین کرمی         کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی( جایگزین مسئول- بخش اینترنت اساتید وهیئت علمی )

3-     خانم اکرم افتخاری نسب    کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی  (بخش  اینترنت وپایگاه عرضه اطلاعات دانشجویان )

4-     خانم پروین باقری            کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی (خدمات فنی وفهرست نویسی  منابع آماده سازی)

5-     خانم فاطمه سعیدی پور     کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی   (خدمات فنی وفهرست نویسی  منابع آماده سازی)

6-      خانم فاطمه امیری       کاردان کامپیوتر( ورود اطلاعات منابع  - رابط کتابخانه با واحد رایانه )

7-     آقای حیدر علی ارباب پور           دیپلم(بخش امانت منابع و مرجع)

آمارمنابع کتابخانه : 

-         کتب فارسی  : 4424  عنوان

-         کتب لاتین :  2301 عنوان

-         نشریات فارسی و لاتین :   آن لاین

-         پایان نامه ها :   570 عنوان

-         EBOOK   : 347   عنوان

-         روزنامه ها و هفته نامه ها  : 8 عنوان

-         اعضاء کتابخانه  :   2087 کاربر

 

-         سالن های مطالعه :

                                     سالن مطالعه خواهران  و برادران

تعداد و نوع تجهیزات سخت افزاری کتابخانه :

-         18 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر تحت شبکه  در بخش پایگاه دانشجویان

-         6 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر تحت شبکه  در بخش  پایگاه اساتید

-         5 دستگاه کامپیوتر در بخش نرم افزار تخصصی پارس آذرخش

-         5 دستگاه در بخش خدمات فنی و فهرست نویسی و ورود اطلاعات منابع

 

 

خط ومشی و مقررات کتابخانه وپایگاه عرضه اطلاعات

الف ) مجموعه سازی و تهیه منابع:

1-خرید از نمایشگاه بین المللی تهران

2-خرید از نمایشگاه تخصصی پزشکی

3-خرید از نمایشگاه استانی(کرمانشاه)

ب) مراحل سفارش و خرید منابع:

1-     تعیین اعتبار توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه برای کتابخانه  مراکز

2-     تهیه لیست منابع رفرنس رشته های موجود

3-     نظرسنجی از کاربران کتابخانه

4-     بررسی و اولویت بندی منابع درخواستی

5-     تهیه لیست نهایی خرید

پ)کاربران (اعضا) کتابخانه:

1)پرسنل مرکز

2) اعضای هیئت علمی

3) دانشجویان پزشکی(کارورز،کارآموز، دستیار)

4) غیر عضو (فقط استفاده  منابع در کتابخانه)

ت) عضویت در کتابخانه

1) تکمیل فرم عضویت

              الف)کارکنان تائید کارگزینی م.آ.د. امام رضا (علیه السلام)

              ب)  اعضای هیئت علمی ، دانشجویان پزشکی(کارورزوکارآموز، دستیاران)  تائید معاونت آموزشی مرکز .

2)ارائه یک قطعه عکس به کتابخانه جهت صدور کارت عضویت .

ج) نرم افزار تخصصی کتابخانه:

       نرم افزار تخصصی کتابخانه ای  پارس آذرخش

ح)ساعات کار بخش اینترنت و کتابخانه :

          شنبه لغایت چهارشنبه     نیمه اول سال  :   ساعت  45/7لغایت  19       نیمه دوم   سال 45/7 لغایت 18

روزهای پنج شنبه و جمعه        :         ساعت      45/7 لغایت 13

                    تعطیلات رسمی کتابخانه دائر نمی باشد.

شرح وظایف کلی کتابدار

1-     شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه.

2-     تحویل دادن کتب به مراجعین و تحویل گرفتن آن و تهیه فهرست کتاب امانتی که مسترد نگردیده است.

3-     طبقه بندی کتب و مجلات و کاتالوگ نویسی و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه.

4-     انجام امور حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی در مورد کتب خاص که بر اساس موضوع طبقه بندی شده است.

5-     تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی و بسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب نیازهای خاص و کنترل نهایی کتب فهرست شده و طبقه بندی شده.

6-      تهیه کارت عضویت جهت مراجعین.

7-     پژوهش در اینترنت جهت تهیه اطلاعات علمی روز دنیا در ارتباط با نیازهای بخش آموزش و پژوهشی.

8-     تنظیم برنامه زمان بندی جهت استفاده مراجعین از اینترنت.

9-     نظارت بر پرینت مقالات علمی و پژوهشی

10- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مسئول.

ث) بخش های  کتابخانه:

1-  بخش مجموعه  سازی وسفارشات

وظایف داخلی:

- تهیه لیست منابع رفرنس رشته های موجود

- نظرسنجی از کاربران کتابخانه

- بررسی و اولویت بندی منابع درخواستی

- تهیه لیست نهایی خرید

2- بخش آماده سازی

وظایف داخلی:

-         ثبت کتب خریداری شده در دفتر ثبت کتابخانه

-         آماده سازی(مهر، جیب و کارت کتاب)

-         الصاق لیبل و بار کد کتب و...

-         خدمات بعد از عضویت(نگهداری فرم ثبت نام وتحویل کارت اعضا)

3-  بخش خدمات فنی وفهرست نویسی

وظایف داخلی :

-  فهرست نویسی و رده بندی مجموعه کتابهای فارسی و لاتین (فهرست نویسی توصیفی تحلیلی ، چک کردن منابع از لحاظ تکراری نبودن و پشتنویسی منابع تکراری)

-  مسئولیت فنی  وجین کردن(منابع قدیمی و بدون استفاده واز رده خارج شده)

-  فراهم آوری منابع جدید(همکاری در خرید وسفارش منابع جدید، تکراری نبودن منابع سفارشی)، نیاز سنجی از مراجعین کتابخانه کتابهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان

4- بخش ورود اطلاعات

وظایف داخلی:

-  ورود اطلاعات منابع فارسی و لاتین( چاپی وغیر چاپی)

-                                                                            - مسئولیت فنی برنامه پارس آذرخش و اینترنت

- پرینت بارکدوعطف منابع(آماده سازی) در برنامه پارس آذرخش

- عضو یت پذیری کاربران کتابخانه

- ورود اطلاعات اعضاء در برنامه پارس آذرخش

 - تهیه کارت عضویت

- بررسی مداوم رایانه ها وپرینترهای کتابخانه

-  ثبت سی دی های خریداری شده

-. تایپ نامه های اداری  

- رایت سی دی ها موجود در کتابخانه

- رابط کتابخانه با واحد رایانه در زمینه های  مختلف

- کنترل وبررسی نهائی(تصحیح) منابع بعد از ورود اطلاعات ( کتب لاتین و فارسی، منابع غیر چاپی  )

-کنترل وبررسی نهائی اعضاء کتابخانه

-. کنترل وبررسی و کارهای مربوط به منابع تکراری ( پشتنویسی - عطف وبارکد...)

-. کنترل وبررسی بارکد وعطف پرینت شده منابع وارسال به بخش آماده سازی

 

6-      بخش امانت و مرجع

وظایف داخلی:

-  امانت دادن، تحویل گرفتن و تمدیدکردن منابع طبق مقررات کتابخانه

- پیگیری دیرکرد کتابها و اعمال جریمه در خصوص آنها

-  راهنمایی مراجعین در بازیابی منابع از قفسه ها

-  کنترل مخزن و بخش نشریات ومرجع

- ثبت کتابهای درخواستی مراجعان جهت سفارش وخرید

-  مرتب کردن روزانه کتابها در قفسه با توجه به سیستم  نیمه باز وکنترل مرتب و مستمر کتابهای داخل قفسه‌ها جهت جلوگیری از جابجائی احتمالی کتاب‌ها توسط کاربران

-  تعیین کتابهایی که به صحافی و یا تعمیر نیاز دارند یا هرگونه نقصی در بارکد، لیبل و ... دارند و ارسال به  بخش  فهرستنویسی و خدمات فنی

7-     پایگاه  عرضه اطلاعات واینترنت

- وظایف داخلی

1.       کنترل ورود وخروج کاربران( استفاده ساعات مجازو..)

2.       کنترل تعداد پرینت کاربران طبق مقررات کتابخانه

3.       سازمادهی سی دی های کتابخانه

4.       جستجوی مقالات و منابع علمی

5.       تهیه و سفارش و پیگیری امور مربوط به پایگاههای اطلاعاتی

6.       اطلاع رسانی جاری از بانکهای اطلاعاتی

7.       راهنمایی و مشاوره به محققین ، پژوهشگران و دانشجویان در مسیر تحقیق

8.       همکاری در خرید وسفارش منابع الکترونیکی جدید، تکراری نبودن منابع سفارشی

9.       پاسخگویی به سوالات تلفنی کاربران

10.   آموزش کاربران در زمینه دستیابی به منابع اطلاعاتی

 

خ) مقررات وآئین نامه امانت منابع (کتب و...)

 

1.       اعضا برای استفاده ازخدمات در کتابخانه ملزم به ارائه کارت  عضویت خود هستند .

2.       هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه (فارغ التحصیل شدن،  مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش بامرکز قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است.

3.       پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت و نام کاربری باطل می‌گردد.

4.       اعضاء هیئت علمی می‌باید چند روز قبل از شروع ترم کتابهای مرجع ـ رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمایند تا بخش امانت کتاب نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آنها در بخش رزرو اقدا م نماید.

5.       مجلات و روزنامه‌ها و کتابهای مرجع (دائره‌المعارف، فرهنگها، دانش بشر) تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمی‌شود.

6.       دانشجویان و کارکنان اداری حداکثر 2 جلد کتاب ودستیاران 3 جلد و استادان وهیئت علمی حداکثر4 جلد کتاب می‌توانند به امانت بگیرند.

7.       مدت امانت کتاب7 روز است و پس از پایان یافتن آن عضو می‌تواند به بخش امانت مراجعه و تقاضای تمدید نماید. بخش امانت در قبول یا رد تقاضای تمدید مختار است.

8.       چنانچه امانت گیرنده تأخیر داشته باشد بار اول یک ماه ، بار دوم سه ماه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 3 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال عدم اعتبار خواهد شد.

9.       کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

10.   مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست.

11.   هر عضو که کتابی را مفقود و یا صدمه‌ای به آن وارد آورد مؤظف است که عین کتاب را  فراهم نماید. (در صورت نبودن ویرایش جدیدی در همان موضوع )پرداخت خسارت نقدی پذیرفته نمی‌شود.

 

12.   امانت گیرندگان با توجه به تاریخ بازگشت، مؤظف هستند کتاب را در موعد مقرر، عودت یا تمدید نمایند و در صورت نیاز به تمدید مجدد، کتابدار بخش امانت پس از کنترل کتاب از حیث رزرو نبودن کتاب مورد نظر، مدت امانت را مطابق آئین نامه تمدید یا رزو می‌نماید و در صورت رزرو بودن، کتابدار به متقاضی رزرو، برگشت کتاب را اعلام می‌نماید.

13.   در صورتی که تمامی نسخ یک کتاب امانت داده شده و مراجعه کننده دیگری مایل به استفاده از همین کتابها می‌باشد، کتابدار بخش می تواند با استفاده از امکانی که جهت رزو کتاب در نرم افزار پارس آذرخش تعریف گردیده، کتاب مورد نظر را برای فرد مذکور رزرو نماید.

 

14.   در صورتی که مراجعین بخش امانت مایل باشند کتاب را در سالن کتابخانه مطالعه نمایند، اطلاعات کتابشناختی کتاب را به کتابدار میز امانت تحویل داده و کاربر مؤظف است کتاب را با ارائه کارت عضویت  فقط در سالن کتابخانه مطالعه نماید.

15.   کلیه کاربران در پایان دوره تحصیلی خود ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند. بدین منظور کاربر، برگه تسویه حساب را به بخش امانت تحویل داده و کارت عضویت او باطل شده و برگه تسویه حساب توسط مسئول کتابخانه امضاء و مهر می‌شود. اگر کاربر، کتاب امانتی خود را عودت نداده و یا مفقود کند، مؤظف است آن کتاب را خریداری و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول بخش امانت باید یکی از کتب مورد نیاز و پر کاربرد دانشجویان با ویرایش جدید را خریداری کرده و به جای کتاب مفقودی به کتابخانه تحویل دهد. فقط در این صورت می‌تواند با پرداخت جریمه با کتابخانه تسویه حساب نماید.

 

و) نشریات و پایان نامه ها

1- نشریات فارسی‌ ولاتین

        نشریات و مجلات لاتین فقط بصورت الکترونیکی و آن لاین مورد استفاده می باشد.

2- پایان نامه ها

   کلیه پایان نامه های دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی مرکز، پس از انجام مراحل تشریفات اداری و نیز ثبت و خدمات فنی (فهرست نویسی) به این قسمت ارسال می گردد و دراین مکان بر اساس شماره بازیابی (رده کلی پزشکی وبراساس شماره ثبت) در قفسه مربوطه قرار می گیرد.

توجه: تکثیر و کپی از پایان نامه ها بدلیل منع قانونی هرگز مقدور نمی باشد و استفاده از آن فقط در سالن کتابخانه میسر میباشد.

 

 ه) پایگاه عرضه اطلاعات (اینترنت)

 نرم افزارمورد استفاده پایگاه:      نرم افزار  مدیریت کاربران

            شرایط استفاده: 

-         ارائه کارت عضویت کتابخانه

-         تکمیل فرم  اینترنت (موجود در کتابخانه)جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور

-         مقررات این بخش شامل موارد زیر می باشد:

-         دسترسی به اینترنت: تنها برای جستجو در سایت های علمی مجاز است.

-         پرینت  مطالب غیر علمی ، پایان نامه و پروپوزال میسر نمی باشد.

-         استفاده از فیلتر شکن در کتابخانه ممنوع است.

 امکانات نرم افزاری:

-         سی دی های پزشکی و سی دی های آموزشی و تحقیقاتی وEbook ها است.

-         دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی Online موجود در INLM و...

-         پایگاه های اطلاعاتی پزشکی PMDR و...

-         برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اساتید،دستیاران وکاربران کتابخانه 

-         ثبت نام اعضاء هیئت علمی و دستیاران در کتابخانه دیجیتال پزشکی وVPN

- پرینتر تحت شبکه(اساتید و دانشجویان)