راه‌های ارتباط با ما

تلفن‌ها: 9 - 01 63 27 34 - 083

فکس دبیرخانه: 43 63 27 34 - 083

پست الکترونیک: irhk [AT] kums.ac.ir

آدرس: کرمانشاه - شهرک معلم - انتهای بلوار رودکی - بلوار پرستار - مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

کد پستی: 15333-67144

موقعیت ما بر روی نقشه