مشروح خبر

مراسم معارفه محمود کاظمی وتکریم محمودفخری درمجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) برگزارشد

مراسم معارفه محمود کاظمی وتکریم محمودفخری درمجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) برگزارشد
مراسم معارفه محمود کاظمی به عنوان معاون توسعه وبرنامه ریزی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) وتکریم محمود فخری امروز باحضور معاونین و مسئولین واحدها وبخشهای بیمارستان صبح روز دوشنبه 14 بهمن در این مرکز برگزارشد.
 
دکتر سروش با اشاره به اینکه آقای فخری ازمدیران شریف مجموعه دانشگاه هستند ومنشاء خدمات خوبی دراین مرکزبودندگفت:از زحمات ایشان وبزرگواریشان تشکر می کنم وبرایشان درمرکز آموزشی درمانی طالقانی ارزوی موفقیت می کنم .وی ادامه داد:فرصتها می گذرد وهمه ماباید سعی کنیم ازاین فرصتها استفاده کنیم چرا که براورده کردن حوائج انسانها یک نعمت است که خداوند آن رانصیب هرکسی نمی کند.
 
رییس مجتمع بیمارستانی امام رضا ( ع) ادامه داد:آقای کاظمی را۳۰ سال است که می شناسم وهمه به کاردانی و  توانمند ی وصداقت ایشان واقف هستیم ودرهرجایی که خدمت کرده اند منشاء اثر بوده اند،به ایشان خوش آمدعرض می کنیم .دکتر سروش درپایان  با بیان اینکه این جلسه ی تودیع ومعارفه نیست گفت :این جلسه به معنی اینست که نه ازاقای فخری جدا می شویم ونه آقای کاظمی را تنها خواهیم گذاشت.
محمود فخری معاون توسعه وبرنامه ریزی مرکز اموزشی درمانی آیت ا...طالقانی که پیش از این سکان مدیریت بیمارستان امام رضا (ع)رادردست داشت چندنقطه ی بیمارستان را قلب بیمارستان خواند وگفت:
 
مرکز رایانه یکی از قویترین مراکز رایانه استان است واکنون دراین مرکز امار واطلاعات به خوبی قابل استفاده است وامار دستی نداریم.دردرآمد هم کارهای بزرگی صورت گرفته است کسورات ما به زیر یک درصد رسیده است،. مرکز فناوری اطلاعات سلامت دربحث متوسط اقامتها تلاشهای زیادی انجام داده است.
فخری  دفتر پرستاری را  دربرگیرنده مجموعه ای از بهترین وزحمت کش ترین پرستارها دانست وادامه داد:واحد تاسیسات فواحد تجهیزات پزشکی و...همه از  بهترین وزبده ترین نیروها تشکیل شده است.
وی ادامه داد:بیمارستان امام رضا(ع) به حق سینه ستبر درمان غرب کشور است وافتخارمی کنم درگوشه ای از کارهای بزرگی  که دراین بیمارستان انجام شده است درکنارشما بودم .
 
محمودکاظمی که امروز به عنوان معاون توسعه وبرنامه ریزی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)معرفی شدگفت:مجتمع بیمارستانی امام رضا ( ع) باراصلی درمان غرب کشور رابه دوش می کشد واین به دست نیامده است غیرازاینکه تک تک کادر درمان نهایت سعی وتلاش خودرا به جای اورده اند
 
کاظمی اظهارکرد:خودم رابا این مجموعه امام رضا ( ع) غریبه نمی دانم ومعتقدم هر اتفاق خوبی که دراین بیمارستان افتاده حتما پرسنل پرتلاشی راداشته که پای کار بوده اند.
 
وی با تشکراز تک تک همکاران بیمارستان طالقانی گفت: همچنین تشکر میکنم از همکاران بیمارستان امام رضا ( ع)وخواهشمندم همانگونه که آقای فخری راهمراهی کردید همراهیتان را ازما دریغ نکنید.

معارفه

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید