تماس با ما

مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه

تلفن: 20 - 00 63 27 34 - 83 98+

فکس: 00 63 27 34 - 83 98+

آدرس: کرمانشاه - انتهای بلوار پرستار - جنب دانشکده پزشکی

کد پستی: 75333 - 67427

پست الکترونیک: irhk [at] kums.ac.ir

 

نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی مجتمع

مأموریت و چشم انداز

نمودار سازمانی

حوزه ریاست

ریاست مجتمع

روابط عمومی

حراست

بهبود کیفیت

رسیدگی به شکایات

مدیریت خطر، حوادث و بلایا

امور بیمارستان‌ها

معاونت توسعه و برنامه‌ریزی

معاونت توسعه و برنامه‌ریزی

معاون توسعه و برنامه ریزی

امور اداری و منابع انسانی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

کارگزینی

دبیرخانه

خدمات و پشتیبانی

تأسیسات و ساختمان

منابع مالی و بودجه

حسابداری هزینه

بیمه‌گری و درآمد

ترخیص

تدارکات

انبار

واحد تجهیزات پزشکی

بهداشت محیط و حرفه‌ای

فناوری اطلاعات سلامت

فناوری اطلاعات

مددکاری

امور فرهنگی

بسیج جامعه پزشکی

معاونت دارو و درمان

معاونت دارو و درمان

معاون دارو و درمان

مراقبت های دارویی

دفتر پرستاری

بخش های بالینی

اورژانس

کنترل عفونت

تصویر برداری

آزمایشگاه و بانک خون

پزشکی هسته‌ای

آنژیوگرافی

فیزیوتراپی

استریلیزاسیون

کلینیک

تغذیه و رژیم درمانی

رادیوتراپی

مسئولین فنی بخش‌ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

مدیریت آموزشی و پژوهشی

واحد توسعه و تحقیقات بالینی

توسعه آموزش پزشکی

معرفی و رسالت

معرفی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

شرح وظایف

آموزش ضمن خدمت

آموزش کارکنان

معرفی واحد

شرح وظایف

سیاست

کارکنان
دانشجویان گروه پرستاری/پیراپزشکی

گالری

فیلم آموزشی
عکس

همایش ها/سمینارها/وبینار

مطالب آموزشی

عمومی
اختصاصی

تقویم آموزشی

آموزش بیماران

معرفی واحد

شرح وظایف

سیاست

کار گروه

گالری

مطالب آموزشی

گروه‌های آموزشی پزشکی

رؤسای بخش‌ها

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه آموزش پزشکی EDU

معرفی

معرفی واحد

شرح وظایف

معرفی مدیر

معرفی مسئول واحد

کمیته ها

کمیته ارزشیابی

کمیته آموزش الکترونیک

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته توانمند سازی

کمیته استعدادهای درخشان و مشورتی دانشجویی

مهارت های توانمندسازی

استاد

دانشجو

برنامه های آموزش مجازی

استاد

دانشجو

طرح درس و طرح دوره

قوانین و آیین نامه ها

اولویت پژوهش

افیلیشن مجتمع

کتابچه توجیهی بدو ورود

پمفلت های آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

کتابخانه

International patient Department

تالار گفتگو

تماس با ما