تماس با ما

مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه

تلفن: 20 - 00 63 27 34 - 83 98+

فکس: 00 63 27 34 - 83 98+

آدرس: کرمانشاه - انتهای بلوار پرستار - جنب دانشکده پزشکی

کد پستی: 75333 - 67427

پست الکترونیک: irhk [at] kums.ac.ir

 

نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی مجتمع

مأموریت و چشم انداز

نمودار سازمانی

حوزه ریاست

ریاست مجتمع

روابط عمومی

حراست

بهبود کیفیت

رسیدگی به شکایات

مدیریت خطر، حوادث و بلایا

امور بیمارستان‌ها

معاونت توسعه و برنامه‌ریزی

معاونت توسعه و برنامه‌ریزی

معاون توسعه و برنامه ریزی

امور اداری و منابع انسانی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

کارگزینی

دبیرخانه

خدمات و پشتیبانی

تأسیسات و ساختمان

منابع مالی و بودجه

حسابداری هزینه

بیمه‌گری و درآمد

ترخیص

تدارکات

انبار

واحد تجهیزات پزشکی

بهداشت محیط و حرفه‌ای

فناوری اطلاعات سلامت

فناوری اطلاعات

مددکاری

امور فرهنگی

بسیج جامعه پزشکی

معاونت دارو و درمان

معاونت دارو و درمان

معاون دارو و درمان

مراقبت های دارویی

دفتر پرستاری

بخش های بالینی

اورژانس

کنترل عفونت

تصویر برداری

آزمایشگاه و بانک خون

پزشکی هسته‌ای

آنژیوگرافی

فیزیوتراپی

استریلیزاسیون

کلینیک

تغذیه و رژیم درمانی

رادیوتراپی

مسئولین فنی بخش‌ها

ایمنی بیمار

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

مدیریت آموزش

توسعه آموزش پزشکی

آموزش ضمن خدمت

گروه‌های آموزشی پزشکی

رؤسای بخش‌ها

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

مراکز تحقیقاتی

کتابخانه

International patient Department

تالار گفتگو

تماس با ما