ریاست مجتمع

 

دکتر شهرام بیدهندی متخصص بیهوشی 

  

دکتر بیدهندی

 
 
سوابق علمی :

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1375 

 فارغ التحصیل رشته تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1399

 

خلاصه ای از سوابق اجرائی :

1. رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) - (فعلی)

2. قائم مقام معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3. مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4. رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

5. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

6. رئیس مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان

7. رئیس مرکز بهداشت شهرستان کنگاور