ریاست مجتمع

دکتر علی سروش 

دکترای تخصصی طب ورزشی و اصلاح سبک زندگی

(Sports Medicine and Lifestyle Intervention)

فارغ التحصیل از دانشگاه کارولینسکا کشور سوئد

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


خلاصه ای از سوابق اجرائی :

1. رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) - (فعلی)

2. سرپرست گروه طب ورزشی و توانبخشی دانشکده پزشکی (فعلی)

3. عضو شورای پژوهشی دانشگاه (فعلی)

4. رئیس مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

5. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب

6. پزشک معتمد و مسئول شورای پزشکی دانشگاه

7. مدیر امور درمان دانشگاه

8. معاونت پشتیبانی دانشگاه

9. مشاور اجرائی ریاست دانشگاه

10. معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

11.عضویت در شورا ها و کمیته های متعدد در دانشگاه