معاون پژوهش

دکتر علیرضا خاتونی 

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه

dr.khatoni

 دکتر خاتونی علاوه برمعاونت پژوهشی،  مسئولیت واحد توسعه تحقیقات بالینی  مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)  را به عهده دارد. وی دارای مدرک دکترای آموزش پرستاری و فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸ از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. 

از سوابق کاری وی  میتوان به  ریاست دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، ریاست دانشکده پرستاری سنقر، و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

وکسب  عناوینی همچون استاد آموزشی برتر، پژوهشگر برتر و استاد نمونه اخلاق را در پیشینه خود دارد.

 

سوابق اجرایی و پژوهشی