معاونت پژوهشی

شرح وظایف معاونت پژوهشی: 
  • ارائه مشاوره های پژوهشی (در زمینه های تهیه پروپوزال، تهیه مقاله و تجزیه و تحلیل داده ها)
  •  تصویب طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویان پزشکی
  •  برگزاری کارگاههای مختلف در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی و دستیاران و کارشناسان