معاون آموزشی

دکتر مهدی سلیمی 
متولد 1362 
فوق تخصص ریه 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر سلیمی

 

سوابق

فارع التحصیل رشته پزشکی عمومی سال ۱۳۸۸ دانشگاه ازاد تهران

فارع التحصیل رشته تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال ۹۵

فارغ التحصیل رشته فوق تخصص ریه دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان مسیح دانشوری 

نفر دوم بورد داخلی کشور

نفر سوم بورد بیماریهای ریه کشور

استاد نمونه دانشکده پزشکی کرمانشاه سال ۹۹

پزشک منتخب نظام پزشکی سال ۹۸