آشنایی با معاونت درمان مجتمع

دکتر فیض‌اله منصوری

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

dr.f.mansouri

 

دکتر فیض اله منصوری، دانشیار و متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. ایشان که با حکم دکتر محمود رضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از دی ماه سال 1396 عهده دار مسئولیت معاونت اجتماعی دانشگاه گردیده، متولد سال 1337 شهر هرسین، از شهرستان‌های تابعه‌ی استان کرمانشاه است. دکتر منصوری دانش آموخته ی رشته‌ی دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و بورد تخصصی خود را نیز در سال تحصیلی 70-69 از همان دانشگاه اخذ نموده و در همان سال نیز به عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درآمده است. از سوابق علمی و مدیریتی دکتر منصوری می توان به تصدی پست های: معاون آموزشی، بالینی دانشکده‌ی پزشکی کرمانشاه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدیر گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشکده‌ی پزشکی کرمانشاه، رئیس مرکز آموزشی، درمانی سینا، معاون آموزشی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و معاونت درمان مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه اشاره کرد.

از دستاوردهای علمی و مدیریتی ایشان، هم چنین می توان به:

 • کسب عنوان مدرس نمونه در سال 1379
 • پژوهشگر نمونه سال 1380
 • عضو هیات ممتحنه ارتقاء دانشنامه تخصصی رشته‌ی بیماری‌های عفونی 1383 الی 1395،
 • رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ایلام 1384
 • پزشک نمونه استان 1386
 • استاد نمونه دانشگاه 1387
 • عضوء هیأت امنای مجمع خیرین سلامت استان 1388
 • عضو شورای عالی آموزش پزشکی پاسخگویی 1389
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1390
 • عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سال 1390
 • عضو هیأت امنای دانشگاه از سال 1391
 • عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی از سال 1392
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه از سال 1392
 • دبیر شورای سیاستگذاری دانشگاه علوم پزشکی کشور از سال 1393
 • ناظر ملی پایش دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال 1394
 • عضو هیات نظارت بر انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان کرمانشاه 1396
 • پزشک نمونه کشوری در سال 1395
 • دبیر هیأت اجرایی جذب اساتید دانشگاه

 اشاره کرد.

----------
پایان