• ewe
  • 66
  • Baner3
  • Baner9
  • Baner6
  • Baner4
  • Baner8

اخبار

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری روز کارگر
[ تعداد بازدید : ۱۲۶ ]
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
به بهانه روز آزمایشگاه ....
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری جشن سپاس از پرسنل آزمایشگاه
[ تعداد بازدید : ۱۳۵ ]
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری همایش پیاده روی در جاده سلامت بیمارستان سبز
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
همایش پیاده روی در جاده سلامت بیمارستان سبز
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]

اطلاعات تکمیلی مجتمع - www.IRHK.ir