آشنایی با ریاست مجتمع

دکتر علی سروش

دکتری تخصصی طب ورزشی و اصلاح سبک زندگی

Sports Medicine and Lifestyle Intervention

فارغ التحصیل از دانشگاه کارولینسکا کشور سوئد

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر علی سروش


خلاصه‌ای از سوابق اجرائی:

 • رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) - (فعلی)
 • سرپرست گروه طب ورزشی و توانبخشی دانشکده پزشکی (فعلی)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه (فعلی)
 • رئیس مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب
 • مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب
 • پزشک معتمد و مسئول شورای پزشکی دانشگاه
 • مدیر امور درمان دانشگاه
 • معاونت پشتیبانی دانشگاه
 • مشاور اجرائی ریاست دانشگاه
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
 • عضویت در شورا ها و کمیته های متعدد در دانشگاه

سوابق پژوهشی در ORCID

سوابق پژوهشی در Scopus

----------
پایان