هدف:

تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش می باشد.


فعالیت های مورد انتظار:

· تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضای هئیت علمی و دانشجویان

· نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

· اصلاح روند تصویب پروپوزال، بررسی گزارش نهایی و کاربست طرح های پژوهش در آموزش و اطلاع رسانی در سایت مرکز

· تصویب طرح های پژوهش در آموزش

· اتخاذ سیاست هایی جهت تسهیل فرایند تصویب طرح های ارائه شده در زمینه مستائل آموزشی

· برنامه ریزی سیاست های تشویقی برای مجریان این طرح ها

· اتخاذ سیاستهایی جهت جذب پژوهشگران به سمت پژوهش در آموزش منطبق با اولویت ها

· هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی وتلاش در جهت سوق پایان‌نامه‌های دانشجویی در راستای مداخلات آموزش پزشکی

· کمک به ارتقاء سطح دانش ومهارت‌های مربوط به آموزش در اعضاء هیئت علمی

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

دکتر علیرضا خاتونی : رئیس کمیته

لادن ابراهیم پوریان : دبیر کمیته
دکتر نسرین جلیلیان

دکتر احسان علیمحمدی

دکتر مظاهر رمضانی

دکتر آرش آزادمهر

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر بهنام دارابی

دکتر داریوش افشاری

صورتجلسه فروردین ماه 99

صورتجلسه اردیبهشت ماه 99

صورتجلسه خردادماه 99

صورتجلسه تیر ماه 99

صورتجلسه مردادماه 99