تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۲۱,۸۵۷,۰۹۱ نفر
۱۱,۸۷۷ نفر
۱۵,۳۹۸ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.201.68.86
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۶ ۶۲   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۷/۰۵ ۷۲   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۷/۰۴ ۹۰   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۷/۰۳ ۶۹   کاربر ۹۴   صفحه
۰۷/۰۲ ۴۶   کاربر ۸۱   صفحه
۰۷/۰۱ ۵۰   کاربر ۷۸   صفحه
۰۶/۳۱ ۴۶   کاربر ۹۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۷۹   کاربر ۱۷۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۱۳۲   کاربر ۲۱۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۳۹   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۳۵   کاربر ۱۹۵   صفحه
۰۶/۲۶ ۷۰   کاربر ۱۳۵   صفحه
۰۶/۲۵ ۶۴   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۹۳   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۴۶   کاربر ۳۴۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۵۳   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۴۳   کاربر ۲۴۷   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۳۸   کاربر ۲۰۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۱۸   کاربر ۲۹۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۸۲   کاربر ۱۳۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۹۶   کاربر ۱۶۵   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۱۸   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۱۳   کاربر ۲۳۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۱۸   کاربر ۲۲۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۰۹   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۲۵   کاربر ۲۶۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۵۷   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۰۲   کاربر ۱۵۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۱۹   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۱۰   کاربر ۲۲۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸,۷۷۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸,۱۰۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۵,۲۹۹ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳,۴۵۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳,۱۷۹ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۶۱۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴,۵۰۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴,۱۷۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۷,۷۷۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰,۹۸۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۱,۱۸۶ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۲,۶۷۲ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲,۹۵۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۱,۹۵۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۲,۳۹۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۱,۵۰۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۱,۴۳۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۱,۸۹۱ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۰,۱۹۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۸,۹۰۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۹,۷۰۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۹,۳۲۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۹,۲۱۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۸,۹۵۹ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۶۹,۶۷۱ ۳۲ %
IRN
IRN
۶,۹۲۷,۱۷۰ ۳۲ %
ZZZ
نامشخص
۱,۸۱۶,۳۸۳ ۸ %
USA
USA
۱,۶۱۱,۸۳۸ ۷ %
ROM
ROM
۱,۳۶۸,۶۴۴ ۶ %
DEU
DEU
۱,۰۳۸,۲۳۶ ۵ %
JPN
JPN
۳۱۵,۷۲۹ ۱ %
CHN
CHN
۲۶۹,۳۳۰ ۱ %
GBR
GBR
۲۴۹,۹۴۷ ۱ %
RUS
RUS
۲۳۳,۳۸۲ ۱ %
POL
POL
۱۲۸,۱۹۰ ۱ %
DNK
DNK
۱۰۴,۵۵۷ ۰ %
TUR
TUR
۷۹,۶۹۹ ۰ %
UKR
UKR
۷۴,۶۲۷ ۰ %
FRA
FRA
۶۹,۶۹۵ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۱۵ ۰ %
CAN
CAN
۵۴,۰۸۷ ۰ %
AUS
AUS
۵۰,۷۲۸ ۰ %
NLD
NLD
۴۰,۰۰۳ ۰ %
ESP
ESP
۳۷,۱۸۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۳۲۰,۷۹۹ ۸۶ %
Chrome
Chrome
۴۲,۹۱۶ ۱۱ %
Safari
Safari
۳,۵۸۰ ۱ %
Other
Other
۳,۰۰۱ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۹۹۷ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۶۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۵۲ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۸۹ ۰ %
Opera
Opera
۴۳۵ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۰۰ ۰ %
Edge
Edge
۳۶۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳۱,۲۹۶ ۵۳ %
Windows 7 ۹,۱۶۳ ۱۶ %
Windows 10 ۷,۰۲۸ ۱۲ %
Other ۳,۶۵۱ ۶ %
iOS ۳,۱۶۹ ۵ %
Windows 8 ۲,۳۵۷ ۴ %
XP ۸۲۶ ۱ %
Android ۷۲۱ ۱ %
Vista ۵۶۰ ۱ %
Windows 2003 ۴۶ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۱۶۱
اسامی دانشجویان پزشکی ۲۸
اسامی دانشجویان پزشکی کرمانشاه ۱۷
سایت بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۱۶
چارت سازمانی ۱۶
کتابخانه ۱۳
آزمایشگاه ۱۳
مجتمع امام رضا ۱۳
{q} ۹
بیمارستان امام رضا ۹
مناقصه ۸
سامانه آموزش الکترونیک بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۸
پرسنل اتاق عمل ۸
پسماند ۸
نوبت دهی ۷
خشایار رحمانی ۷
بیمارستان امام رضا استان کرمانشاه، کرمانشاه ۷
سامانه آذرخش کرمانشاه ۷
معیار برادن ۷
شناسه ملی ۷
MRI ۷
فرم ۶
مجتمع بیمارستانی امام رضا ۶
دستیاران ۶
وبیناذ ۶
دکتر زمانیان ۶
کارانه ۶
بیمارستان امام رضای کرمانشاه ۵
دکتر خشایار رحمانی ۵
واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا ۵
استخدام ۵
کلینیک بوستان ۵
دکتر ۵
جزوه ۵
FVNK ۵
محمود کاظمی ۵
سیاه کمری ۵
اسامی پزشکان عمومی ۵
2368511 ۵
تماس ۴
لیست پزشکان بیمارستان امام رضا کرمانشاه ۴
رادیولوژی ۴
شماره تمس ۴
نگین سلامت ۴
روز کارگر ۴
اصول نیدکپ ۴
بیمارستان امام رضا درکرمانشاه ۴
الناز ۴
تعداد عمل های لاپاروسکوپی ماهیانه در بیمارستان امام رضا ۴
vpn ۴