کمیته آموزش الکترونیک

هدف:

اجرا و پیاده سازی روش های نوین آموزشی و کاربرد آموزش مجازی

فعالیت های مورد انتظار:

نیاز سنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی آموزش مجازی

همکاری و مشاوره به گروه های اموزشی در خصوص برگزاری تله کنفرانس (تله مورنینگ ، تله راند و ...)

همکاری و مشاوره به گروه های اموزشی در خصوص اجرای برنامه live surgery

همکاری در طرح، برنامه ریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

فراهم آوردن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری

تغییر بستر اینترنت از بی سیم به فیبر نوری و افزایش مکانهای دسترسی به اینترنت

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شدهرئیس کمیته : دکتر رضا فرهمند

دبیر کمیته : لادن ابراهیم پوریان

اعضا

دکنرپیام ساری اصلانی

دکتر نسرین جلیلیان

دکتر اکرم ذوالفقاری

دکنر نسرین جلیلیان

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر سمانه دانایی

دکتر مهرعلی رحیمی

دکتر محمد رضا اکرمی

دکتر برضا رضایی

دکتر هومن رفیعی

دکتر محمد رضا فرنیا

صورتجلسه فروردین ماه

 

صورتجلسه اردیبهشت ماه99

 

صورتجلسه خردادماه99

 

صورتجلسه تیرماه99

 

صورتجلسه مردادماه99