رییس کمیته : دکتر علیرضا خاتونی

دبیر کمیته : لیلا محمدی پیرکاشانی

اعضا ثابت :

دکتر نسرین جلیلیان

دکتر سعید قارویی

دکتر آرش آزادمهر

دکتر الهام سیاه کمری

دکتر روناک میلادی

دکتر مژگان مرادی

 

صورتجلسه کمیته توانمندسازی اردیبهشت ماه 99